T

文 章千古常存天日月地山河亞雨歐風難匯塞."VĂN CHƯƠNG THIÊN CỔ THƯỜNG TỒN, THIÊN NHẬT NGUYỆT ĐỊA SƠN HÀ, Á VŨ ÂU PHONG NAN HỐI TẮC", 匱範百年不昜國君臣家父子漢興秦滅豈隆汚."QUỸ PHẠM BÁCH NIÊN BẤT DỊCH, QUỐC QUÂN THẦN GIA PHỤ TỬ, HÁN HƯNG TẦN DIỆT KHỞI LONG Ô." …! …!!

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

LÀNG TÔI !LÀNG TÔI !

Từ châu Diễn Châu Hoan
Thuận đường bay di trú,trạm dừng…
Đất lành cắm cánh dựng làng
Xưa là miền hoang sơ nước độc
Máu và nước mắt khai khẩn khai canh
Đổ xuống nơi này trộn hòa muối mặn
Cho ruộng đồng bát ngát thênh thang!

Làng tôi vươn mình bên triền sông
Trải dài cùng nhịp đời mơ ước
Vút lên như sáo diều lộng gió vi vu
Để kết thân thành bản đồ đất nước
Giang sơn !

Làng tôi lấp lánh hào quang
Trong từng nét son gia phả
Thời khốn đốn của ông cha
Còn di chỉ đọng quanh làng

Dân làng như mảnh ngói âm dương
Trên mái đình bao dung ấp ủ
Chia sẻ cùng nhau những đoạn trường
Dẫu bị cắt tai * chẳng sợ tù.

Thanh âm làng tôi
Nghe xao xuyến bồi hồi…

Tảng sáng vang ngân giọng tắc rì **
Đạo đời hòa quyện tiếng gia trì !
Sân lúa Mẹ gom mây gọi nắng
Cho chiều tre bện lưới tà huy.

Phiêu bồng là máu của thiên di
Hậu duệ tha hương tiếp bước đi
phong nguyệt du hồn găm lãng tử
Hoài hương ! dẫu được ở triều nghi ?

Ai có hỏi ?
Nhớ nhận mình là Văn Qũy nghe con
« Văn chương vạn thế trường tồn »
Đừng nhuộm lưỡi cúi luồn
Man khai gốc gác...
Mà quên cội Làng tôi !

LĐM

*Ô Châu cận lục
** tiếng điều khiển trâu cày bừa

 HỘI HOA LÀNG VĂN QUỸ

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

DI TÍCH LÀNG VĂN QUỸ !

                                                       DI TÍCH  LÀNG VĂN QUỸ
                                        (Hình ảnh di tích đăng theo thứ tự trong bản đồ)

                                                                CỔNG LÀNG 

                                                               MIẾU THẦN HOÀNG

                                                       BÌNH PHONG (HÒN TRẤN)

                                                               ÂM ĐƯỜNG (NHÀ ÂM) 

                                             THƯỢNG MIẾU HẠ MỘ NGÀI THỦY TỔ
                                     KHAI KHẨN BỔN THỔ QUẢ CẢM ĐẠI TƯỚNG QUÂN
                                           CƯƠNG NGHỊ NGUYỄN ĐẠI LANG QUÝ CÔNG


                                            CỬA TAM QUAN TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN 

                                                                 TỪ ĐƯỜNG HỌ ĐỖ

                                                          MIẾU XÓM THƯỢNG AN

                                                                      CHÙA XƯA 
                                                   

                                                    CHÙA VẠN AN LÀNG VĂN QUỸ

                                   


                                                       TƯỢNG ĐÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

                                                        ĐÌNH LÀNG VĂN QUỸ

                                                    CÂY QUAO TRƯỚC ĐÌNH LÀNG


                                              THƯỢNG MIẾU HẠ MỘ NGÀI THỦY TỔ
                                    KHAI KHẨN BỔN CHỦ LẬP PHƯỜNG CHÍNH TRỰC 
                                                               LÊ ĐẠI LANG QUÝ CÔNG


                                                                  TỪ ĐƯỜNG HỌ LÊ

                               ĐOẠN ĐƯỜNG TRUNG TÂM DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA LÀNG


                                               NGỌ MÔN VÀ TỪ ĐƯỜNG HỌ TRẦN

                                              NHÀ THỜ "NHÌN TỪ RUỘNG HẬU BIỀN"

                                                         NHÀ THỜ GIÁO XỨ KẺ VĂN
                                                  MIẾU NGÀI THỦY TỔ KHAI KHẨN
                                          ĐÔ THÁI GIÁM ĐỖ ĐẠI LANG QUÝ CÔNG
                               (TỌA LẠC TRÊN KHU VỰC ĐẬU CẦU XÓM PHÚ THỌ)

                                                         ĐẬU CẦU VÀ ĐẤT THÁNH


                                                                   MIẾU XÓM THÁI HÒA


                                                         TỪ ĐƯỜNG HỌ NGUYỄN VĂN

                                                              TỪ ĐƯỜNG HỌ NGÔ

                                                             MIẾU XÓM ĐÔNG AN


                                                         MIẾU BÀ LÊ THỊ HÚY NHƠN
                                       CHÁNH SỨ CAO MIÊN CẬP TẢ HỮU THỊ TÙNG
                                                         NUÔI RÍ BỔN XÃ CHI THẦN
                                                                    MIẾU THẦN NÔNG
                                            (TỌA LẠC TRÊN ĐỒNG VƯỜN HẢI HẠC)


              NGHĨA ĐỊA "CỒN CỢI ,CỒN CHỨA,CỒN HÓP ,CỒN TRE CỒN GIẾNG..."

                  PHẦN MỘ CỔ CỦA ÔNG CAI HỢP TRẦN QUÝ CÔNG TẠI CỒN ĐÙNG
   “Đầu khảo Quảng Nam Tướng Thần Lại Ty Cai Hợp Trần Qúi Công Chi Mộ”Mộ của vị CAI HỢP HỌ TRẦN Thuộc Tướng Thần Lại Ty ở Quảng Nam.Đây là chức quan dưới thời các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong .Trong hệ thống cai trị của Chúa Nguyễn ,Phủ Chúa có 3 Ty,trong đó có Tướng Thần Lại Ty,đứng đầu TY này có một vị CAI BẠ và hai vị CAI HỢP và THỦ HỢP giúp việc thu thuế và chi phát lương thực cho Quân các Đạo.


                           KHU LĂNG MỘ C TỔ TIÊN CỦA THÁNH LÊ ĐĂNG TH
                                                             "THUỘC HẬU BIỀN XỨ
                          SA TẮC CẢNG KHẨU ĐẾN BẾN TRƯỜNG (THUỘC CỒN ĐÙNG)

                                                  KHU MỘ CỔ NGUYỀN VĂN PHÁI 


                           SÔNG Ô LÂU ĐOẠN CẦU ĐUM ĐẾN CHỢ HÔM ƯU ĐIỀM
 
                                                                           CẦN MẪN